FACT-teams

Mentrum behandelt cliënten zoveel mogelijk in en met de eigen omgeving. Daarom werken wij met FACT-teams. Deze teams kunnen we op maat samenstellen, zodat onze cliënt altijd de juiste zorg krijgt. Intensief als het nodig is en meer op afstand als dat kan.

(F)ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Deze methode is gericht op het verminderen van de symptomen en leren omgaan met de aandoening. Begeleiding kan zich richten op alle levensgebieden. Lees meer informatie over FACT. Al deze teams bij Mentrum zijn FACT-gecertificeerd.

Werken aan herstel en een waardevol leven
In een FACT-team werken (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkenden, trajectbegeleiders, ervaringswerkers en verslavingsdeskundigen nauw met elkaar samen. Hun gezamenlijke doelstelling is om de cliënt te ondersteunen naar herstel en een waardevol leven.

De zorg sluit aan op het gewone leven en richt zich, naast de vermindering van psychiatrische klachten, op diverse levensgebieden zoals: wonen, dag- en vrijetijdsbesteding, financiën, lichamelijke gezondheid, zingeving, seksualiteit, sociale contacten en een gezonde manier van leven.

Samenwerken
De FACT-teams van Mentrum werken samen met de cliënt, hun familie en vrienden en met huisartsen, gemeente, stadsdelen en andere (zorg)instellingen. Zo wordt voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Het persoonlijk belang van de cliënt staat voorop.

Verwijzingscriteria FACT

In het document Verwijzingscriteria FACT-teams staan de inclusie- en exclusiecriteria beschreven.

Locaties

De FACT-teams werken op diverse locaties in Amsterdam.