Privacy

Privacy

Mentrum hecht veel waarde aan het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de aan ons verstrekte gegevens.

Binnen Mentrum geldt een Privacyreglement, waarin beschreven staat aan welke regels medewerkers van Mentrum zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Ons Privacyreglement is te vinden op de website van ons moederbedrijf Arkin.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55