Professionals

Aanmelden cliënten

Patiënt verwijzen

Uw verwijzing kunt u op de volgende manieren toezenden:

  1. Zorgdomein
  2. Edifact*
  3. Faxen naar F 020 590 55 90

Beschikt u over relevante correspondentie met betrekking tot de huidige hulpvraag, dan ontvangen wij die graag bij de verwijzing.

Verwijsbrief downloaden

Huisartsen kunnen hier de verwijsbrief downloaden in Word of PDF formaat. Lukt het downloaden niet stuur dan een mail aan aanmelden@arkin.nl

Voor vragen en collegiaal overleg kunt u bellen met Centrale Aanmelding Arkin, 020 590 55 55 op werkdagen van 08:30-17:00 uur.

Aanmelden cliënten voor VIP Amsterdam (Vroege Interventie Psychose)

Verwijzers en huisartsen kunnen cliënten ook direct aanmelden voor VIP Amsterdam, via het verwijsformulier VIP-team. Graag per fax sturen naar 020 590 12 01, of via email vip@mentrum.nl

* Bij voorkeur stuurt u uw verwijzing niet via een reguliere e-mailomgeving. Voor medische berichtgeving bestaan extra beveiligde omgevingen. Bij Mentrum wordt gebruik gemaakt van Edifact.

 

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55