ZonMw subsidie voor project Een Gedeeld Verhaal

De Academische Werkplaats Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) heeft subsidie gekregen van ZonMw voor het project ‘Een Gedeeld Verhaal’ De aanvraag valt binnen de subsidie-oproep Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase II. De Academische Werkplaats is een samenwerkingsverband tussen Arkin en Amsterdam UMC locatie AMC.

Wij zijn heel blij met deze subsidie waarmee we de komende twee jaar belangrijk onderzoek kunnen doen in de langdurige zorg, in samenwerking met Anoiksis, MIND Ypsilon, Cordaan en Triade Vitree.

Een Gedeeld Verhaal: het bevorderen van persoonlijk herstel en zingeving middels een levensverhaalinterventie bij langdurig zorgafhankelijke cliënten met een ernstige psychische aandoening

Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening hebben langdurig behoefte aan 24-uurs zorg binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Persoonlijk herstel is een belangrijk thema in de Wlz. Het eigen levensverhaal en de betekenis die je daaraan geeft zijn van belang voor persoonlijk herstel. In de langdurige zorg blijkt er in de praktijk vaak onvoldoende ruimte te zijn voor het levensverhaal.
Deze praktijkkwestie gaan wij onderzoeken binnen ons project ‘Een gedeeld verhaal’. In onze projectgroep zijn vertegenwoordigd: cliënten (Anoiksis), naasten (Ypsilon), zorgprofessionals van Mentrum (ggz), Cordaan en Triade Vitree (beschermd wonen), en onderzoekers (Arkin en Amsterdam UMC). Wij gaan een levensverhaalinterventie ontwikkelen, en op drie WlzZ-locaties een haalbaarheidsstudie en een evaluatie uitvoeren. Dit gebeurt in co-creatie door cliënten, naasten, zorgprofessionals en onderzoekers samen. Binnen Arkin wordt Mentrum Kliniek Reigersbos de pilotlocatie.

Betrokkenen bij de subsidieaanvraag binnen Arkin:

 • Prof. dr. Lieuwe de Haan, voorzitter Academische Werkplaats EPA Arkin/Amsterdam UMC (hoofdaanvrager)
 • Dr. Mariken de Koning, psychiater Mentrum en senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA (projectleider)
 • Dr. Martijn Kikkert, psycholoog en senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA
 • Dr. Astrid Vellinga, psychiater Mentrum FACT, plaatsvervangend geneesheer-directeur en senior-onderzoeker Academische Werkplaats EPA
 • Rembrant Aarts, psychiater en manager behandelzaken Herstelondersteunende Vervolgklinieken Mentrum
 • Mirjam van Til, verpleegkundig specialist Mentrum FACT
 • Chris Maagd, voorzitter cliëntenraad Arkin

Betrokkenen bij de subsidieaanvraag buiten Arkin:

 • Carola van Alphen (voorzitter Anoiksis)
 • Niek van Haasteren en Karin Groen (wetenschapscommissie MIND Ypsilon)
 • Fleur van Eeden (beleidsadviseur GGZ Cordaan)
 • Gerrie Hebing en Jessy Lim (persoonlijk ondersteuner resp. meewerkend teamcoördinator beschermd wonen Triade Vitree)