Jim – naastbetrokkene

Jim B. – zijn partner is in behandeling bij Mentrum

Jim B. en zijn vrouw kwamen eind jaren ’70 als Jim.Bhoogopgeleide expats naar Nederland. Jim werkte hier voor een internationaal bedrijf en is sinds enige tijd gepensioneerd. Zijn vrouw ziet niet in dat ze lijdt aan een ernstige psychiatrische ziekte.

Hij schiet vol als hij vertelt hij hoe jammer hij het vindt dat ze niet meer zoals vroeger kan genieten: van het mooie herfstweer, de prachtige stad en al het culturele aanbod van Amsterdam. Hoe hij haar ziet lijden onder haar ziekte. De angsten, de wanen waarmee ze leeft. Steeds achterdochtig, ook naar hem. Het leidde er toe dat ze begin jaren ’80 al van hem wilde scheiden. Samen met hun nog jonge dochter verliet ze het huis. Hij bleef contact houden en zijn ex-vrouw op afstand verzorgen, betaalde haar rekeningen en fungeerde als buffer naar de buitenwereld wanneer er problemen waren door haar gedrag. In 2004 nam hij haar weer in huis. Bij thuiskomst van zijn werk trof hij haar meestal aan in een kamer met gesloten overgordijnen.

Cursus voor familieleden

“In 2006 belde een buurvrouw de politie omdat ze brand vermoedde in ons appartement. De politie vertrouwde het verwarde gedrag van mijn ex niet. Via de politiearts kwam ze bij Mentrum terecht. Enige tijd later werd de diagnose schizofrenie vastgesteld. Mentrum heeft ons sindsdien niet meer losgelaten. Ze bleven langskomen met kerstkaarten en chocolaatjes voor mijn partner, maar die weigerde alle contact. Op aanraden van mijn dochter volgde ik via Mentrum een cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie. Het heeft me goed gedaan. Ik vond veel herkenning, heb geleerd hoe ik het beste kan reageren op mijn partner, wat wel en wat niet werkt.“

Mentrum helpt me en geeft advies

“Ze beseft niet dat ze ziek is. In 2011 is ze gedwongen opgenomen geweest. Al gauw daarna weigerde ze haar medicijnen in te nemen. Mensen van Mentrum blijven haar sindsdien thuis bezoeken. Ze komen officieel voor mijn partner maar ik merk dat het hen ook om mij te doen is. Daar ben ik blij mee. We wonen niet in ons moederland, hebben hier geen familienetwerk en sinds mijn pensioen zie ik ook nauwelijks collega’s meer. Ik ben blij dat Mentrum ons niet loslaat. Ze helpen me in de omgang met mijn partner, geven me advies en corrigeren me als het nodig is. Wat ik alleen nog mis is een gesprek over de toekomst: hoe gaan we verder, wat is er nog mogelijk? Ik zou het mijn ex-vrouw zo gunnen om haar oude moeder in de VS nog eens te kunnen ontmoeten. Maar of het haalbaar is?”

Op verzoek van Naastbetrokkene is Jim B. een gefingeerde naam. De foto is van een model.

Steun voor de mantelzorgers

Mentrum wil graag samenwerken met familie en vrienden en zorgt voor een vaste contactpersoon. Waar nodig bieden we individueel advies, ondersteuning of behandeling. Bekijkhet aanbod voor familie en vrienden op onze website.