Ambulant werken

Het FACT-model

De Mentrum FACT-teams werken volgens het FACT-model. Dit betekent dat we als team herstelgericht behandelen vanuit gelijkheid, en geïntegreerde flexibele zorg verlenen met verschillende disciplines. De zorg vanuit de FACT-teams is ambulant en outreachend, en eventuele opnames worden ook door het team gecoördineerd.