Professionals

Zorg en overlast

Bij de Meldpunten Zorg en Overlast kunnen Amsterdamse burgers en hulpverleners terecht wanneer zij overlast ervaren van medebewoners, of als zij zich zorgen maken om buurtbewoners.

Meldpunten Zorg en Overlast in de stadsdelen:

Elk stadsdeel heeft zijn eigen meldpunt. In de Sociale Kaart van Amsterdam staan de meest recente adressen:
> Meldpunten op de sociale kaart van Amsterdam

Wat melden?

Burgers kunnen contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast in hun eigen stadsdeel als ze:

Coördinatie

Het meldpunt brengt een melding z.s.m. onder bij de juiste hulpverleningsinstantie en coördineert de acties die worden ondernemen. Het meldpunt houdt met de melder contact om na te gaan of de geboden hulp heeft geholpen.

Meervoudige en/of complexe problematiek

De Meldpunten Zorg en Overlast richt zich op burgers met meervoudige en/of complexe problemen, die ertoe leiden dat zij overlast veroorzaken of zich in een sociaal isolement bevinden.

Samenwerkingspartners

Stadsdeel, GGD, politie, GGz-instellingen, maatschappelijk werk, verslavingszorg en thuiszorg.

Bron: website gemeente Amsterdam

 

 

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55