Collegiaal consult

Wilt u overleggen met Mentrum over uw cliënt? Dan kunt u voor een collegiaal consult contact opnemen met diverse onderdelen van Mentrum. Ook de Centrale Aanmelding Arkin is telefonisch te benaderen voor een consultatie. Hier werkt dagelijks een team van deskundigen die graag uw vragen beantwoorden.

U kunt tijdens kantoortijden contact opnemen met:

Centrale Aanmelding Arkin

Voor al uw vragen over aanmeldingen, verwijzingen en overleg.
T 020-590 55 55

Teleconsult ggz via Zorgdomein

Huisartsen kunnen via Zorgdomein een zogenaamd digitaal ’teleconsult ggz’ aanvragen. Als huisarts stel je op elk gewenst moment je vraag via Zorgdomein en de specialisten van Arkin sturen binnen drie dagen een antwoord of advies over verwijzing, behandeling of medicatie retour via Zorgdomein. Dit kost de huisarts niets, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Collegiaal consult VIP Amsterdam (Vroege Interventie Psychose) team

Verwijzers kunnen contact opnemen met VIP screening team op 020-590 1200.
op woensdag en vrijdag tussen 09:30-11:30 uur.

Dit spreekuur is speciaal voor vragen of overleg over nieuwe aanmeldingen bij het VIP.
U kunt ook mailen naar aanmelden@arkin.nl met vragen of met aanvullende informatie ten behoeve van een nieuwe aanmelding.

Collegiaal consult Ouderen

Wilt u een ouderenpsychiater van Arkin Ouderen spreken over uw cliënt?
U kunt op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur bellen naar T 020-590 1200.
U kunt ook mailen naar info@arkinouderen.nl.

Collegiaal consult Verslaving & Psychiatrie

Voor consultatie over cliënten met ernstig ontwrichtende verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met een psychiatrische aandoening.
T 020-590 19 99

Zorgtoeleiding

Vermoedt u psychiatrische of verslavingsklachten bij uw cliënt, maar wil uw cliënt (nog) niet in zorg? U kunt uw cliënt dan doorverwijzen naar één van onze zorgtoeleidingteams.
T 020-590 42 22

Consultatie en advies

Voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn er speciale HOV-klinieken binnen Mentrum. Hier kunt u onder andere terecht voor consultatie en advies. Ook kunt u hier een second opinion aanvragen.