Professionals

Zorgtoeleiding

Wat te doen bij een vermoeden van psychiatrie of verslaving? 

De zorgtoeleidingteams van Arkin zijn voor het screenen en zo nodig naar zorg toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen maar die wel in beeld komen vanwege:

Op locatie en outreachend

Het zorgtoeleidingteam werkt op locatie en outreachend. Activiteiten zijn:

Alle doelgroepen en problematiek

Het zorgtoeleidingteam is er voor alle mogelijke doelgroepen en problematiek en kan ervoor zorgen dat cliënten die behandeling nodig hebben terecht komen bij de juiste behandelaar of instantie. Dat kan één van de onderdelen zijn van Arkin of een instelling buiten Arkin.

Contact

Als u het zorgtoeleidingsteam wilt inschakelen voor consultatie, advies en/of screening dan kunt u contact opnemen met het zorgtoeleidingsteam via
T  020 590 42 22
zorgtoeleiding-arkin@arkin.nl

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55