Deel jouw ervaring

Bij Mentrum zijn we
samen deskundig

Zorgtoeleiding

Wat te doen bij een vermoeden van psychiatrie of verslaving?

De zorgtoeleidingteams van Arkin zijn voor het screenen en zo nodig naar zorg toe leiden van mensen die niet zelf om zorg vragen maar die wel in beeld komen vanwege:

  • overlast;
  • ongerustheid;
  • niet-pluis-gevoel;
  • dakloosheid;
  • zorgmijdend gedrag;
  • vermoeden van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Op locatie en outreachend

Het zorgtoeleidingteam werkt op locatie en outreachend. Activiteiten zijn:

  • Consultatie en advies
  • screenen, diagnosticeren
  • toeleiden naar zorg

Alle doelgroepen en problematiek

Het zorgtoeleidingteam is er voor alle mogelijke doelgroepen en problematiek en kan ervoor zorgen dat cliënten die behandeling nodig hebben terecht komen bij de juiste behandelaar of instantie. Dat kan een van de onderdelen zijn van Arkin of een instelling buiten Arkin.

Contact

Als u het zorgtoeleidingsteam wilt inschakelen voor consultatie, advies en/of screening dan kunt u contact opnemen met het zorgtoeleidingsteam via
T  020-590 42 22
zorgtoeleiding-arkin@arkin.nl

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2021 Mentrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin