Deel jouw ervaring

Bij Mentrum zijn we
samen deskundig

Verslaving & Psychiatrie

De Mentrumkliniek Nieuwe Meer richt zich specifiek op ernstige verslavingsproblemen, ook in combinatie met psychiatrie. We behandelen cliënten die volledig willen of moeten stoppen met gebruik van drugs en/of alcohol of die toewerken naar gecontroleerd gebruik. De opnameduur op de afdelingen is afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft en van de vorderingen in de behandeling. Er zijn afdelingen bestemd voor crisisopnames (Intensieve Crisis, 7 dagen per week, 24 uur per dag), ontwenning (High Care Detox) en dubbele diagnose (comorbiditeit).

Intensieve Crisis

Op de afdeling Intensieve Crisis van de kliniek Verslaving & Psychiatrie Nieuwe Meer worden 24 uur per dag, 7 dagen per week, cliënten opgenomen die door hun verslaving in een ernstige crisissituatie terecht zijn gekomen.

Zorg na crisis
De afdeling Intensieve Crisis levert gespecialiseerde zorg met als doel het stabiliseren van de crisis. Tijdens de opname wordt duidelijk wat het probleem is en welke stappen nodig zijn om een nieuwe crisis te voorkomen. Dat kan een opname zijn op een van de andere afdelingen of een ambulante vervolgbehandeling.

Opname
Opnames vinden zowel vrijwillig als gedwongen plaats. De opnameduur is gemiddeld ongeveer 5 dagen maar verschilt per individu en hangt onder meer samen met de juridische status.

High Care Detox

Op de High Care Detoxificatieafdeling van de Kliniek Nieuwe Meer kunnen cliënten die afhankelijk zijn van verslavende middelen ontgift worden. De behandeling vindt plaats bij ernstige, complexe verslavingsproblematiek, vaak met bijkomende somatische of psychiatrische problemen.

Ontgifting bij verslaving
De ontgifting vindt plaats in het kader van een behandeltraject: na de ontgifting zal de behandeling klinisch of ambulant vervolgd worden. Voor ontgiften is belangrijk dat de cliënt ‘ready for change’ is of bereid verandering te onderzoeken.

Mogelijkheden naast een medisch gemonitorde ontgifting en eventuele diagnostiek zijn: een programma van 12 dagen gericht op vasthouden en/of vergroten van de motivatie of een geplande korte detox met een meer individuele benadering en een flexibele opnameduur.

Doelen
Drie doelen van detoxificatie:

  • Een veilige onthouding van alcohol of andere drug(s). De cliënt in staat stellen om vrij te worden van niet-voorgeschreven medicatie.
  • Het verschaffen van een humane onthouding die de waardigheid van de cliënt beschermt.
  • Het voorbereiden van de cliënt op de vervolgbehandeling van zijn/haar afhankelijkheid (middelengebruik).

Dubbel Diagnose

De kliniek Verslaving & Psychiatrie Nieuwe Meer is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een dubbele diagnose. De kliniek biedt kortdurende opnames aan cliënten die verslavingsproblemen hebben gecombineerd met psychiatrische klachten. De kliniek heeft ook een specialistische behandeling voor cliënten die naast hun verslaving en psychiatrische aandoening een licht verstandelijke beperking hebben.

Behandeling
In de kliniek Verslaving & Psychiatrie behandelen wij cliënten die volledig willen stoppen met gebruik van drugs of alcohol of die toewerken naar gecontroleerd gebruik. Voor sommige cliënten geldt dat er door het gebruik ernstige gezondheidsrisico’s zijn ontstaan. De opnameduur is afhankelijk van de individuele situatie en van de vorderingen in de behandeling. Gebruikelijk is een opname van 1,5 tot maximaal 3 maanden.

Doel van opname
Het behandelteam bepaalt samen met de cliënt de doelen van de opname. Doelen kunnen zijn: het stoppen met het gebruik van drugs en/of alcohol, leren omgaan met psychiatrische klachten, verder onderzoek en diagnostiek, behandeling met medicatie en oplossen van maatschappelijke problemen.

Bekijk de contactgegevens

Mentrum Kliniek Nieuwe Meer

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Mentrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin