Professionals

Dagbehandeling Verslaving & Psychiatrie

Deeltijdbehandeling Verslaving & Psychiatrie Sarphatistraat

Deeltijdbehandeling Verslaving & Psychiatrie Sarphatistraat biedt ondersteuning aan cliënten met een complexe verslavingsproblematiek zoals: (poly)drug-, alcohol- en medicijngebruik. Ook wanneer dit gepaard gaat met psychiatrische klachten en sociale problemen.

Voor wie?

De cliënten zijn langer dan vijf jaar verslaafd en hebben vaak al verschillende behandelingen doorlopen. De doelgroep heeft moeite het middelengebruik onder controle te houden; volledige abstinentie of het streven daarnaar is daarom geen hoofddoel voor deelname aan de deeltijd.

Binnen de deeltijd bieden wij cliënten handvatten om meer grip te krijgen op hun verslaving. Het doel van het programma is dat de cliënt een meer zelfstandig en evenwichtig en tevens gezonder leven gaat leiden.

Om het programma op een zinvolle manier te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de psychiatrische en sociale problemen enigszins zijn gestabiliseerd. Ook vragen wij de cliënten om nuchter te zijn wanneer zij een module bijwonen.

De cliënten zijn altijd in behandeling bij een ambulante hoofdbehandelaar elders binnen Mentrum.

Programma

Het programma-aanbod is afgestemd op de individuele cliënt en de fase van gedragsverandering waarin hij zich bevindt. Het sluit aan bij het reeds bestaande behandelplan. Het aanbod kan uit één of meerdere modules bestaan.

Voor het omgaan met de verslaving bieden wij de modules:

Naast de verslavingsmodules is het mogelijk een keuze te maken uit de trainingen:

Evaluatie en Samenwerking

Wij monitoren ieder kwartaal de voortgang binnen het deeltijdprogramma. In overleg met de cliënt en de ambulante hoofdbehandelaar kan het programma-aanbod dan worden bijgesteld.

Aanmelden en informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met het team van de deeltijd op 020 590 14 91

Locatie

Mentrum Sarphatistraat

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55