Professionals

Ouderenzorg

Het proces van ouder worden verloopt bij iedereen anders. Klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld:

Ingrijpende gebeurtenissen kunnen daarvan een (mede)oorzaak zijn. Denk aan het overlijden van een dierbare of met pensioen gaan.

Ouderen kampen vaak met geestelijke, sociale en fysieke problemen die hun weerslag op elkaar hebben en het functioneren in de thuisomgeving beïnvloeden.

Om ouderen de juiste behandeling te kunnen bieden, brengen wij de totale problematiek in kaart. We gaan het gesprek met de cliënt en zijn naasten bij voorkeur aan in de thuisomgeving, zodat wij ook de zelfredzaamheid van de cliënt kunnen beoordelen.

Behandelmogelijkheden

De specialistische behandeling van Mentrum Ouderen vindt  zo veel mogelijk plaats in de eigen omgeving.
Wij hebben multidisciplinaire teams in:

We werken samen met diverse thuiszorgorganisaties en ook maatschappelijk werk.

Daarnaast heeft Mentrum Ouderen een speciaal behandelcentrum.
Dit behandelcentrum bevat:

Opname
Als ambulante behandeling niet afdoende is, kunnen wij een tijdelijke kortdurende opname bieden.

Contactgegevens Ouderen Ambulant

Mentrum Ouderen ambulant

 

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55