Casuïstiek: Samen doen we beter

Specialistische ggz als tijdelijke fase in behandeling
Veelal worden cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening aangemeld bij de FACT-teams van Mentrum. Teams die erg goed zijn in het behandelen van cliënten met deze aandoeningen. De behandeling van deze cliënten is gericht op maximaal herstel van cliënten en reductie van klachten. Dit betekent dat we samen met de cliënt en zijn naastbetrokkenen zoeken naar een zo stabiel mogelijk leven. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen.

Cliënt is een man van 38 jaar. Hij is gediagnosticeerd met schizofrenie. Hij is aangemeld bij Mentrum FACT via de GGD Vangnet en Advies. Al geruime tijd maakten buren zich zorgen om deze ‘wat zonderlinge man’. Ook was er soms sprake van overlast. Samen met zijn broer kwam hij naar het intake gesprek.

Samen doen we het beter
Bij iedere cliënt wordt er aandacht besteed aan dagbesteding, maatschappelijk herstel en woonsituatie. Voor deze begeleiding schakelen we collega-instellingen in om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen op deze aandachtsgebieden. Soms is dit een lange weg, omdat cliënten het lastig vinden om meerdere hulpverleners toe te laten of om aan te kloppen bij een instantie in de wijk. We ondersteunen cliënten hierin zo goed mogelijk, om een volwaardig leven vorm te geven. Herstel is onze focus!

Cliënt geeft aan dat hij het vervelend vindt dat hij weinig omhanden heeft. Het vele thuiszitten, slaat hem ook een beetje lam. De muren vliegen hem aan en hij kan niet de concentratie vinden om van zijn huis een ’thuis’ te maken. Het liefst vlucht hij naar buiten, naar het groen. Van de natuur wordt hij wel rustig. Een belangrijk onderdeel van de behandeling wordt het opstarten van dagbesteding en het ondersteunen van meneer in zijn thuissituatie. Kleine stapjes, want het kost meneer tijd om te wennen aan de nieuwe gezichten en situaties.

Een leven zonder FACT
Reguliere zorg is ons streven, specialistisch als het echt niet anders kan. Dit betekent dat cliënten die stabiel functioneren, met hun psychiatrische aandoening en op andere leefgebieden, de FACT-zorg niet meer nodig hebben. We werken intensief samen met de Basis-ggz, die de stabiele EPA-cliënten een basiszorgkader bieden. Samen met het netwerk van mensen en instanties die cliënten om zich heen hebben, is er sprake van een stabiel kader waarin cliënten hun leven vorm kunnen geven. Zoals we dit allemaal doen. Eigenlijk heel normaal dus!

Tweemaal per week komt er woonbegeleiding van HVO bij meneer. Dan wordt hij geholpen met allerhande post, zijn huishouden ordent hij samen met de woonbegeleiding en grote opruimklussen worden samen opgepakt. Meneer cliënt gaat drie keer per week naar de Kweker in Osdorp, met name het werk in de kassen vindt hij erg leuk. Uiteindelijk dragen we meneer over naar de BasisGGZ, één keer per maand heeft meneer een afspraak daar. Hij bespreekt zijn medicatie en heeft ondersteunende gesprekken. In het weekend gaat meneer er graag op uit. Soms bezoekt hij familie, soms gaat hij met een Maatje van de Regenbooggroep naar de film.