Professionals

Chronische verslaving

De Mentrum JOT-teams behandelen en begeleiden cliënten die te maken hebben met een chronische verslaving. Ook psychiatrische problemen kunnen bij deze cliënten voorkomen. De Mentrum JOT-teams werken ambulant en ‘outreachend’ en zijn aanwezig in de hele stad. Indien een korte opname noodzakelijk is vindt dat plaats in een van onze klinieken. Bij een opname blijft het ambulante team nauw bij de behandeling betrokken.

Het Mentrum JOT-team bestaat uit maatschappelijk werkers en casemanagers. Wij werken intensief samen met psychiatrisch verpleegkundigen, een verslavingsarts, psycholoog, geestelijk verzorger, ergotherapeut en psychiater. De casemanagers werken verdeeld over drie teams in regio’s van Amsterdam: JOT-Centrum, JOT-Oost en JOT-West.

Uitgangspunten:

Contactgegevens Mentrum JOT-team

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze bureaudienst op:
T 020 590 19 70.

Locatiegegevens Mentrum JOT-team Sarphatistraat

Op deze locatie vindt eveneens de medicatieverstrekking plaats van bijvoorbeeld Methadon, de dagbehandeling en triage & zorgtoewijzing.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55