Bij Mentrum zijn we
samen deskundig

Bemoeizorg

ACT (Assertive Community Treatment) is er voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen. Deze cliënten hebben zeer intensieve, geïntegreerde en specialistische behandeling en begeleiding nodig. Mentrum heeft drie hoogwaardige ACT teams die deze zorg bieden. Er zijn twee generalistische en één forensisch ACT-team. Het forensisch ACT- team maakt deel uit van de forensische keten in Amsterdam.  Alle teams hebben een consultfunctie naar ketenpartners.

Zonder Muren
Een ACT-team is ‘een klinisch team zonder muren’. Het sociale netwerk van de cliënten wordt maximaal bij de zorg betrokken. Het ACT-team werkt met een gedeelde case-load. Het team kan daardoor die continuïteit van zorg en onverminderde inzet bieden die deze cliënten, soms langdurig, nodig hebben. Opname vindt alleen plaats als dat strikt noodzakelijk is; soms ook onvrijwillig. Bij een opname in een kliniek blijft het ambulante team nauw bij de behandeling betrokken.

Mogelijkheden
Tijdens de behandeling blijven de teams zich richten op de mogelijkheden die cliënten hebben en op het verbeteren van hun persoonlijke omstandigheden. Samenwerking met ketenpartners en naastbetrokkenen is hierbij essentieel. Zodra de situatie van de cliënt voldoende verbeterd is, draagt het ACT-team de cliënt op een zorgvuldige manier over naar minder intensieve zorgvormen zoals bijvoorbeeld een FACT-team van Mentrum. 

Aanmelden

Cliënten die tot de doelgroep behoren kunnen door iedere verwijzer worden aangemeld. Het is wenselijk hierbij zoveel mogelijk beschikbare informatie aan te reiken. Zie de informatie over aanmelden bij Mentrum.

Telefonisch advies nodig?

Het consultatie nummer Mentrum Verslaving & Psychiatrie is 020 590 19 99.
Voor consultatie over cliënten met ernstig ontwrichtende verslavingsproblematiek, al dan niet gecombineerd met een psychiatrische aandoening.

Locatie

Mentrum Sarphatistraat

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Mentrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin