Behandelaanbod

Psychiatrische klachten en verslaving zijn ingrijpend. Maar geen reden om alle regie uit handen te geven. Samenwerken is ons uitgangspunt.

Iedereen heeft het liefst zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven. Dus mensen die kampen met psychiatrische problemen en/of een verslaving ook. Daarom bieden wij onze psychiatrische zorg zoveel mogelijk aan in de eigen omgeving. Samenwerking met naastbetrokkenen en instanties in de buurt is nodig om ervoor te zorgen dat mensen de juiste hulp krijgen. We richten ons immers niet alleen op de psychiatrische stoornissen en verslavingsproblemen zelf, maar ook op allerlei zaken ‘daaromheen’. Denk aan huisvesting, financiën, werk, dagbesteding  en lichamelijk welzijn.

In de wijk – ambulant

Mentrum behandelt cliënten zo veel mogelijk in en met de eigen omgeving. Daarom werken wij met FACT-teams die werken in verschillende delen van de stad. We hebben ook gespecialiseerde teams, zoals het VIP Amsterdam team, dat zich richt op cliënten met een eerste psychose. Mocht een tijdelijke opname toch nodig zijn of is zelfstandig wonen nog niet haalbaar? Ook dan zoeken we naar een oplossing dichtbij. Onze klinieken en woontrainingscentra bevinden zich in de woonwijken van de stad. 

Bij ons – opname

Als een tijdelijke opname nodig is, kan dat. Mentrum heeft klinieken gericht op korte en langerdurende opnames. Ook gespecialiseerde klinieken op het gebied van psychiatrie in combinatie met verslaving en/of een verstandelijke beperking.
Voor ouderen voor wie ambulante behandeling niet afdoende is, is een kortdurende opname in de Arkin Ouderenkliniek mogelijk.

Mentrum werkt nauw samen met andere zorgaanbieders binnen Arkin zoals Arkin BasisGGz en Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.
Bekijk hier onze plattegrond van locaties door heel Amsterdam.