Naasten

Cursus omgaan met psychose of schizofrenie

Cursus voor familie en anderen naastbetrokkenen vanaf 18 jaar

In deze cursus krijgt u informatie, wisselt u ervaringen uit met lotgenoten en oefent u hoe u beter kunt omgaan met iemand met een psychotische stoornis. Daarnaast maakt u huiswerkopdrachten.

Aan de orde komen onder andere: oorzaken, symptomen, fasen en prognose van psychotische stoornissen; behandelmogelijkheden, medicijngebruik en crisisprotocol; gevaren en risico’s; verslaving; problemen oplossen en alternatieven zoeken; sociale steun en aandacht voor jezelf. Wat u vertelt, blijft uiteraard vertrouwelijk.

De cursus omgaan met psychose of schizofrenie is gericht op:

Enkele reacties van deelnemers:

Praktische zaken
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur, met vooraf een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Er is plaats voor 12 deelnemers. Er kunnen meerdere naastbetrokkenen van één cliënt meedoen. De bijeenkomsten worden begeleid door twee personen vanuit het Mentrum FACT-team. Dit zijn Frank Baltus (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en nog een andere behandelaar uit het team. U krijgt in de eerste bijeenkomst een werkboek.

Aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Frank Baltus, telefoon 020 590 8750 of e-mail frank.baltus@mentrum.nl

U wordt dan uitgenodigd voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Daarin krijgt u informatie over de cursus en bespreken we samen of deze geschikt voor u is.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55