Kortdurende opnameklinieken

Mensen die door psychiatrische of verslavingsproblemen tijdelijk extra hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen worden opgenomen. Meestal gaat het om problemen van psychotische of depressieve aard, mogelijk in combinatie met een verslavingsprobleem. De opnameduur varieert van enkele dagen tot maximaal 3 maanden. Er zijn zowel open, besloten als gesloten afdelingen en verschillende gespecialiseerde afdelingen.

Bekijk de contactgegevens kortdurende opnameklinieken: