Herstelkliniek

Sommige cliënten zijn na een verblijf van 90 dagen in een opnamekliniek nog niet voldoende hersteld om naar huis te kunnen terugkeren. Voor hun vervolgbehandeling kunnen zij o.a. terecht in de Herstelkliniek. Deze kliniek biedt hen voor een periode van maximaal 1 jaar verdere behandeling, begeleiding en woontraining om succesvol terug te keren naar huis (eigen woning of RIBW).

Contactgegevens Mentrum Herstelkliniek

Domselaerstraat 126Contactgegevens Mentrum Herstelkliniek: Domselaerstraat 126
1093 MB Amsterdam
T 020 590 86 00

Route