LVB-team / Trace

Het team Licht Verstandelijke Beperking (LVB-team) behandelt cliënten met een lichte verstandelijke beperking met daarnaast (vermoedelijk) nog psychiatrische problemen. We bieden diagnostiek, korte en langere behandelingen. U kunt ook doorverwezen voor onderzoek en diagnose, zonder dat u daarna door ons team behandeld wordt.

Bekijk alle informatie op: mentrum.nl/trace

Contactgegevens

Vlaardingenlaan 5
1059 GL Amsterdam
T 020-5908289
aanmeldtrace@mentrum.nl