Wat kost de behandeling?

We willen u goed informeren over de kosten van een behandeling bij Mentrum. Leest u onderstaande informatie goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Uw behandeling wordt alleen vergoed door uw zorgverzekeraar als u een verwijzing heeft van een erkende verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts. Een behandeling bij Mentrum wordt door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed, maar er zijn wel verschillen tussen de zorgverzekeraars. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wat u precies vergoed krijgt. Of neem contact op met uw verzekeraar. Indien u uw vergoeding wilt navragen bij uw zorgverzekeraar, dan is Mentrum bij uw zorgverzekeraar bekend onder de naam Arkin. Dit is de overkoepelende organisatie van Mentrum. De AGB-code van Arkin is 06290732.

De rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022, wanneer het Zorgprestatiemodel in werking treed, kunt u op de rekening die u van uw zorgverzekeraar krijgt precies zien wanneer u door wie behandeld bent en voor hoe lang*. Ook zal deze rekening sneller verzonden worden dan u misschien al gewend bent. Hierdoor weet u sneller welke kosten er zijn gemaakt en of uw eigen risico al is gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven kunt u de website van de NZa raadplegen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op uw rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten ziet u terug op uw rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan ziet u 20 minuten terug op uw rekening.

Eigen risico

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij zijn of haar zorgverzekering. In 2021 is het wettelijk verplichte eigen risico €385. Dit betekent dat u de eerste €385 aan zorgkosten in 2021 zelf betaalt. Het kan zijn dat u een hoger eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Of dat u een zorgverzekering heeft afgesloten waarbij de kosten van sommige zorgverleners niet of niet volledig worden vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Nieuwe manier gebruik eigen risico

Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico ieder jaar worden aangesproken. Dit betekent dat als u in 2021 uw behandeling bent begonnen en deze doorloopt in 2022, het eigen risico in 2022 ook wordt gebruikt voor deze behandeling. Hierdoor betaalt u ook in het nieuwe kalenderjaar eigen risico.

Mocht u vragen hierover hebben, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Deze kan voor u kijken hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt.

Wanneer uw zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij u oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Het kan zijn dat u door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kunt u de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.

Specialistische ggz met opname

Sinds 1 januari 2015 vergoedt de zorgverzekeraar de eerste drie jaar van een opname met behandeling in een ggz-instelling. Na drie jaar kan de cliënt een indicatie vragen voor de Wet langdurige zorg (vergelijkbaar met het GGZ B-pakket in de AWBZ).

Was u op 31 december 2014 korter dan een jaar opgenomen in een ggz-instelling? Dan blijft de zorgverzekeraar uw verblijf met behandeling maximaal drie jaar lang vergoeden. Eventueel kunt u daarna een indicatie aanvragen voor de Wet langdurige zorg.

Beschermd wonen (ggz)

Beschermd wonen (GGZ-C pakket) is wonen in een beschermde leefomgeving voor mensen met een psychiatrische diagnose. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Had u op 31 december 2014 een geldige AWBZ-indicatie voor beschermd wonen (GGZ C-pakket)? Dan geldt het overgangsrecht voor u. Tijdens het overgangsrecht houdt u recht op de zorg die in uw AWBZ-indicatie staat (beschermd wonen met bijbehorende ondersteuning). Het overgangsrecht geldt uiterlijk tot 1-1-2020. Maar het kan al eerder stoppen. Dat is afhankelijk van de einddatum op uw AWBZ-indicatie.

Vragen over factuur

Voor meer informatie over de factuur, bekijk de pagina met veel gestelde vragen en antwoorden: Veel gestelde vragen over de factuur – Arkin

Vragen?

Met vragen over uw behandeling kunt u terecht bij uw behandelaar. Vragen over de vergoedingen en uw eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar of kijk voor meer informatie op hoeverandertmijnzorg.nl of op de website van de rijksoverheid.

De wijze waarop de gezondheidszorg wordt gefinancierd is nogal complex. Daarom kan het voorkomen dat u een vraag heeft als u via uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze kunt u stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten. Indien u over de factuur een klacht wilt indienen kan dit via klachtenfacturatie@arkin.nl.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u andere vragen over de eerste- of tweedelijns ggz, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 040 12 08 (€ 0,20 per gesprek). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10:00 tot 16:00 uur.