Cliënten

Wat bieden wij

De behandeling heeft verschillende doelen:

Thuis behandelen

Als het even kan wordt u gewoon thuis behandeld. Dat gebeurt dan door het FACT-team bij u in de buurt. Mentrum heeft in verschillende delen van de stad van deze FACT-teams werken. In zo’n team werken verschillende experts nauw samen. Het team geeft u precies die zorg die u op dat moment nodig heeft. Zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk. Gaat het slechter met u, dan wordt er in overleg met u en uw naaste meer zorg verleend. Gaat het juist beter, dan wordt de zorg verminderd. Naast deze teams heeft Mentrum ook speciale teams. Bijvoorbeeld voor mensen die vaak zorg nodig hebben. Dit zijn de zogeheten ACT-teams. De FACT-teams werken op diverse locaties in Amsterdam.

Opname

Het kan zijn dat u een opname nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een terugval heeft. Of omdat de stap naar zelfstandig wonen nu nog te groot is. Ook dan kan Mentrum u helpen. Wij hebben klinieken voor korte en voor lange(re) opnames. En klinieken voor mensen die een psychiatrisch én een verslavingsprobleem hebben. Ook hebben we speciale woontraincentra, waar mensen leren om weer zelfstandig te wonen. Deze voorzieningen bevinden zich allemaal in Amsterdam.

Brochures

Meer informatie over ons gehele behandelaanbod kunt op de website vinden. Mogelijk zoekt u meer informatie over één van onze locaties of over een gedwongen opname met IBS of RM. Bekijk dan onze onze brochures.

 

 

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55