Cliënten

Wachttijden

Mentrum doet haar uiterste best de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer u zich heeft aangemeld, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak voor een intakegesprek te maken.

Aanmeld- en behandelwachttijd


Zorgaanbod
FACT, ACT, VIP
Psychiatrie;
(Chronische) verslaving;
Bemoeizorg
Aanmeldwachttijd

Periode van aanmelding tot intake

clock 8 weken*

Behandelwachttijd

Periode van intake tot behandeling

clock6 weken

*Momenteel heeft een aantal van onze FACT- wijkteams helaas een langere wachttijd voor intake. Het varieert per regio.


Zorgaanbod
LVB

Psychiatrie en licht verstandelijke beperking


Aanmeldwachttijd

Periode van intake tot behandeling

clock 12 weken


Behandelwachttijd

Periode van intake tot behandeling

clock 16 weken

Zorgaanbod ouderen

Ouderenpsychiatrie

Aanmeldwachttijd

Periode van aanmelding tot intake

clock 3 weken

Behandelwachttijd

Periode van intake tot behandeling

clock 4 weken

Locaties: Amsterdam
Publicatiedatum: 10 maart 2019

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kan uw huisarts of u zelf altijd contact opnemen met ons.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van waar u als cliënt bent verzekerd. Als de wachttijden boven de norm zijn, is het ook mogelijk dat u uw zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen zijn dat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek hebt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart).

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Centrale Aanmelding Arkin: 020 590 44 44.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55