Voor wie?

Mentrum is er voor volwassen Amsterdammers die een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor een specialistische, intensieve behandeling, en voor begeleiding en zorg.

Voor jongeren in Amsterdam met een eerste psychose heeft Mentrum het VIP-team. VIP staat voor Vroege Interventie Psychose.

Voor ouderen met psychiatrische problematiek heeft Arkin Ouderen een specialistisch behandelaanbod.

Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod.

Bemoeizorg

Niet iedereen klopt zelf bij ons aan. Vanuit respect en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bieden we ongevraagd zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die wel hulp nodig hebben maar dit niet vragen of accepteren, of een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.

Naasten en instanties

Wie je ook bent, hoe het ook met je gaat, iedereen heeft anderen nodig. Daarom betrekt Mentrum de omgeving bij de behandeling. Familie, naaste vrienden, buren, omwonenden, instanties in de wijk: zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Uiteraard alleen in samenspraak met de cliënt.

Lees hier meer over de rol van naasten.