Cliënten

Wat is een psychose?

Bij een psychose is het denken en/of waarnemen anders dan wanneer men in normale doen is.

Iemand die last van een psychose heeft, kan bijvoorbeeld:

Of een psychose helemaal over gaat of dat iemand last blijft houden van bepaalde verschijnselen is moeilijk te voorspellen. Sowieso geldt: hoe sneller er hulp is, des te beter de vooruitzichten.

Mentrum biedt ook hulp bij een eerste psychose.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55