Bij Mentrum bieden we
hulp bij een eerste psychose

Klachten en suggesties

Wij doen ons best om u de best mogelijke behandeling te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt een klacht hebben over beslissingen over uw behandeling. Of u vindt dat uw behandelaar de gemaakte afspraken over uw behandeling niet goed nakomt. Misschien bent u van mening dat een medewerker van de instelling onzorgvuldig met u is omgegaan, of met uw medische gegevens. Of u voelt zich bijvoorbeeld niet veilig in de wachtkamer.

Als u een klacht hebt, dan horen we dat graag van u! Een klacht indienen kan op verschillende manieren. In onze algemene folder klachtenregeling leest u welke stappen u kunt nemen.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 088 50 51 205.
Je kunt je vraag of klacht ook mailen naar klachtenfunctionaris@arkin.nl
Vermeld bij een klacht je naam, geboortedatum, je telefoonnummer en de afdeling en medewerker waar de klacht betrekking op heeft.

Voor klachten over rekeningen kun je mailen naar klachtenfacturatie@arkin.nl of bellen naar 020 590 57 29 op maandag tot en met donderdag, van 13.00 tot 15.00 uur.

Onze klachtenregeling wordt ook uitgelegd in onderstaand filmpje.

Wordt u behandeld in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)? Leest u dan de folder klachtenregeling BOPZ.

Deze folders geven u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent. Als cliënt, maar ook als familielid of naastbetrokkene van een cliënt.

U kunt ook het volledige klachtenbeleid downloaden.

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2019 Mentrum - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin