Cliënten

Dossier & Privacy

Alle gegevens van een cliënt worden in een elektronisch dossier bewaard. Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, brieven aan de huisarts en resultaten van onderzoeken. Kortom, alles wat relevant is voor de behandeling. Alle gegevens over de behandeling worden vertrouwelijk behandeld en gaan niet zonder instemming naar andere instellingen of personen.

Inzage tijdens de behandeling

Iedere cliënt heeft recht om te weten wat er over hem of haar in het dossier staat. Gedurende de behandeling kan de cliënt het dossier inzien en bespreken met de behandelaar.

Uitzonderingen

Inzage na de behandeling

Na behandeling kan de cliënt alsnog het dossier inzien. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij het afdelingshoofd waar de cliënt het laatst in behandeling was. Bij voorkeur is hierbij een behandelaar aanwezig om zo nodig uitleg te geven.

Vernietigen van het dossier

Mentrum bewaart gegevens na uitschrijving voor een periode van 15 jaar. Een cliënt kan echter vragen om gegevens eerder te vernietigen. Hiervoor dient de cliënt een schriftelijk verzoek in bij de geneesheer-directeur van Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam.

Uitzonderingen

U kunt ons privacyreglement hier downloaden. Dit is het beleid zoals geldt voor Mentrum en alle andere merken van Arkin.

Button-Zorgkaartnederland

Sitemap

Mentrum

Centrale aanmelding Arkin
E aanmelden@arkin.nl
T 020 590 55 55