Dossier & Privacy

Alle gegevens van een cliënt worden in een elektronisch dossier bewaard. Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, brieven aan de huisarts en resultaten van onderzoeken. Kortom, alles wat relevant is voor de behandeling. Alle gegevens over de behandeling worden vertrouwelijk behandeld en gaan niet zonder instemming naar andere instellingen of personen.

Inzage tijdens de behandeling

Iedere cliënt heeft recht om te weten wat er over hem of haar in het dossier staat. Gedurende de behandeling kan de cliënt het dossier inzien en bespreken met de behandelaar.

Uitzonderingen

  • Gegevens over anderen, bijvoorbeeld als een partner ook een aantal keren met een behandelaar heeft gesproken, mag de cliënt pas inzien als die anderen daarvoor toestemming geven. Dat gebeurt om de privacy van anderen te beschermen.
  • Voor cliënten jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers ook recht op inzage hebben.

Inzage na de behandeling

Na behandeling kan de cliënt alsnog het dossier inzien. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend bij het afdelingshoofd waar de cliënt het laatst in behandeling was. Bij voorkeur is hierbij een behandelaar aanwezig om zo nodig uitleg te geven.

Vernietigen van het dossier

Mentrum bewaart gegevens na uitschrijving voor een periode van 15 jaar. Een cliënt kan echter vragen om gegevens eerder te vernietigen. Hiervoor dient de cliënt een schriftelijk verzoek in bij de geneesheer-directeur van Arkin, Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam.

Uitzonderingen

  • Een verzoek tot vernietiging wordt geweigerd als de cliënt nog in behandeling is bij Mentrum. De gegevens zijn in dat geval nodig om de behandeling op een verantwoorde wijze uit te voeren.
  • Wanneer er sprake was van een gedwongen opname, dan kan het dossier niet eerder dan vijf jaar na het ontslag worden vernietigd.

U kunt ons privacyreglement hier downloaden. Dit is het beleid zoals geldt voor Mentrum en alle andere merken van Arkin.