Cliëntenbelangen

Als u in behandeling bent bij Mentrum komt de behandelaar of begeleider op voor de cliëntenbelangen. Maar het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft, het ergens niet mee eens bent of buiten de behandeling ondersteuning wilt.

Ondersteuning cliënten

Voor cliënten zijn verschillende ondersteuners actief:

Vertegenwoordiging

  • Cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten en overlegt regelmatig met de directie.

Rechten & Plichten

Cliënten hebben graag inzicht in wat hun rechten en plichten zijn en wat ze precies van hun zorginstelling kunnen verwachten. Andersom wil de zorginstelling ook graag helder hebben wat zij van haar cliënten mag verwachten. De zogeheten ‘Algemene leveringsvoorwaarden GGZ’ bieden dat inzicht.

Lees meer over de Algemene leveringsvoorwaarden GGZ

Dossier en Privacy

Alle gegevens van een cliënt worden in een elektronisch dossier bewaard. Het dossier bevat bijvoorbeeld het behandelplan, brieven aan de huisarts en resultaten van onderzoeken. Kortom, alles wat relevant is voor de behandeling. Alle gegevens over de behandeling worden vertrouwelijk behandeld en gaan niet zonder instemming naar andere instellingen of personen.

Lees meer over het inkijken, opvragen of vernietigen van een dossier.

Klachten & Suggesties

Mentrum doet haar best om u te begeleiden en te behandelen op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.
Als u een klacht heeft kunt u bij Mentrum op verschillende manieren een klacht indienen.

Lees meer over het indienen van een klacht.

Crisiskaart voor cliënten

Hoe herkent de omgeving een crisis bij een cliënt? En hoe wil de cliënt dan het liefst geholpen worden? De crisiskaart© is een klein persoonlijk document (niet groter dan een bankpasje) dat cliënten kan helpen om een crisis te voorkomen of adequate hulp te krijgen tijdens een crisis. Meer informatie over de crisiskaart