Cliënten

Heeft u een verwijzing naar Mentrum of bent u bij ons in behandeling, dan wilt u weten wat u van ons kunt verwachten. Op deze pagina’s leest u wat we doen en voor wie we werken.

Opvragen medicatiegegevens

In de behandeling is het belangrijk dat de behandelaren weten welke medicijnen onze cliënten krijgen. Door nauw samen te werken met apothekers en andere zorgaanbieders die medicatie voorschrijven, kunnen we de veiligheid rondom medicatieverstrekking verbeteren. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ontwikkeld, waarbij Arkin sinds maart 2022 is aangesloten. Lees er meer over op de website van Arkin.

Dossierinzage

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten meer regie krijgen in hun eigen zorgproces. Het toegankelijk maken van zorggegevens draagt hier positief aan bij. Er zijn twee manieren om inzage te krijgen in je zorgdossier, via:

  • Een persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
  • Het cliëntenportaal van Arkin via Karify.

Lees er meer over op de website van Arkin.